Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
CLUTCH COMPETENCE CENTRE

Wagnerstraße 18-20
76448 Durmersheim
NIEMCY

Tel.: +49 (0) 72 45/91 92-0
Fax: +49 (0) 72 45/91 92-93
E-mail: info@km-auto-technik.de

Dyrektor Zarządzający: Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann
Sąd rejestrowy: Mannheim HRB 521061
NIP: DE144018796


Prawa autorskie

O ile nie podano inaczej, wszystkie teksty, ilustracje i inne materiały umieszczone na tej stronie internetowej są przedmiotem praw KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH, Ennepetal. Bez pisemnej KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, przechowywanie w pamięci, przesyłanie, transmitowanie lub powielanie. KM AUTO TECHNIK to zarejestrowana marka należąca do KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH.

KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH bardzo starannie dobiera treści zawarte na tej stronie internetowej i regularnie przeprowadza jej aktualizacje. Niemniej jednak wszystkie stwierdzenia i dane mają charakter ogólny i nie są wiążące. Nie zastępują szczegółowych i indywidualnych konsultacji jako podstawy dokonania zakupu.

Wszelkie szczegóły techniczne opisywanych części zamiennych do samochodów są tylko przykładami i w każdym czasie mogą ulec zmianie. Wiążące szczegóły techniczne lub specyfikacje naszych części dostępne są wyłącznie u naszych dystrybutorów lub importerów.

KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH nie bierze odpowiedzialności za aktualność, poprawność lub kompletność informacji podanych na tej stronie internetowej, jak również za jakiekolwiek problemy z dostępem do nich na tej stronie. Kiedykolwiek odwołujemy się do strony internetowej trzeciej strony (linki), nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tej stronie.

Korzystając z linku użytkownik opuszcza platformę informacyjną KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH. Usługi świadczone przez strony trzecie mogą podlegać innym zasadom, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH wyklucza odpowiedzialność odnośnie usług, w szczególności w zakresie pobierania plików umieszczonych na stronie KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH, nie ponosi również odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie obowiązków, o ile nie stanowią one obowiązków istotnych z punktu widzenia umowy, nie dotyczą życia, zdrowia lub nienaruszalności cielesnej lub nie są roszczeniami wynikającymi z ustawy o odpowiedzialności za produkty.

To samo dotyczy nieumyślnego naruszenia obowiązków przez osoby działające w naszym imieniu.


Wykorzystanie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics – serwis analityczny sieci internetowej należący do Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane “cookies”, czyli pliki tekstowe zapamiętane w komputerze użytkownika, pozwalające na analizę wykorzystania strony internetowej przez użytkownika.

Informacje generowane przez pliki cookies odnośnie wykorzystania przez użytkownika strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) są przesyłane do serwera Google w USA, a następnie są tam gromadzone. Google wykorzysta te informacje do analizy wykorzystania tej strony internetowej, do generowania raportów dla operatora strony o jej aktywnościach, jak również do dostarczenia dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem tej strony internetowej oraz Internetu. Google przekażę tą informację stronom trzecim, o ile jest to wymagane prawnie lub trzecia strona przetwarza te dane w imieniu Google. Niemniej jednak Google w żaden sposób nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi Google.

Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookies używając odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Pragniemy jednak podkreślić, iż w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich serwisów niniejszej strony. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej.